Bowl, 32 oz., 7-3/8" dia., round, rimless, heat resistant
Bowl, 32 oz., 7-3/8" dia., round, rimless, heat resistant
-
+

Bowl, 32 oz., 7-3/8" dia., round, rimless, heat resistant

Weight 1.0 lbs.