Bowl, 32oz., 7-1/2" dia., round, rimless, heat resistant
Bowl, 32oz., 7-1/2" dia., round, rimless, heat resistant
-
+

Bowl, 32oz., 7-1/2" dia., round, rimless, heat resistant

Weight 2.0 lbs.