SofGrip Utility Knife, 5-1/2" narrow, scalloped edge,
SofGrip Utility Knife, 5-1/2" narrow, scalloped edge,
-
+

SofGrip Utility Knife, 5-1/2" narrow, scalloped edge,

Weight 2.0 lbs.